El Concurs Mirabent Magrans arriba a la seva 21a edició