El dia a dia de les refugiades: l’escolarització, els papers, la feina, el suport emocional… Els reptes que venen explicats per Mireia Paretas