El Jazz s’apropa als escolars a mode d’audicions divertides i participatives