El nou camp de rugby a Pins Vens, una vella aspiració feta realitat i una instal.lació que podrà suposar un actiu en el turisme esportiu