El PP crea una gestora a Sitges, presidida per Llombart. Carretero i Llombart s’expliquen