El retorn a les aules a Sitges es du a terme amb disset docents de baixa i adaptant-se al nou protocol de quarantenes - Radio Maricel