Els cinc primers números de la segona etapa de “L’Abans” es dedicaran a urbanisme