Els “Goigs de Sant Bartomeu” i “La processó de Sant Bartomeu” a l’orgue