Els inquilins dels pisos de 'La Caixa' signaren en el seu dia un contracte amb clausules abusives que contravenen la LAU. El sindicat de llogateres convoca una manifestació el proper 15 d'abril - Radio Maricel