Entre el 2009 i el 2010 l’hospital va vendre cinc immobles per sota del preu de mercat