Ferran Ignasi Llombart desitjaria reconduir la situació del PP en el govern abans de Festa Major