Fort seguiment de la vaga d’educació entre el professorat d’institut a Sitges i seguiment menor a les escoles