Helena Llagostera i Dani Farrerons. De camí cap a un camp de refugiats, amb la furgoneta plena.