Jordi Marfil i el pessebre de la plaça de l’Ajuntament, una relació de 24 anys que demana inversió