Jorge Carretero creu que l’Ajuntament pateix un problema estructural de funcionament