Josep Maria Martínez (El Margalló), entre el reconeixement de la tasca policial i la complexa gestió del top manta