Júlia Vigó justifica que l’Ajuntament no hagi exercit ara de promotor de vivenda pública perquè la inversió inicial superava els 30M€