La colla del Drac es mostra satisfeta per l’acceptació de la Ferafoguera