La figura emmarcada. Nova exposició per parlar del paper clau i humil dels marcs en els quadres - Radio Maricel