La gelosia del Palau Maricel és la imatge del Sitgestiu 2022 que proposa una trentena d’espectacles i busca el públic jove