La Generalitat declara nul.la de ple dret la llicència que va permetre les obres de reforma de l’Atlàntida l’any passat