La nostra història: Entre bargallons, margallons, Pilar Franquet i les mares Mercedàries