La picaresca dels tallers que es lloguen per hores - Radio Maricel