La píndola d’opinió. Aleix Ramírez. 30 de novembre de 2021