La píndola d’opinió. Aleix Ramirez. 4 de maig de 2021