La píndola d’opinió. Jaume Freixes. 6 de maig de 2021