La sitgetana Lídia Gàzquez fa 14 mesos que pateix covid persistent, en parla per donar visibilitat a una nova malaltia