La vianalització del carrer Àngel Vidal - Radio Maricel