L’educació en mobilitat passa de l’aula a la pràctica amb un parc de trànsit