Les turistes de qualitat SICTED valoren molt positivament la seva estada a Sitges. - Radio Maricel