Luis Miguel Garcia (PSC-El Margalló) creu que Sitges necessita projectes de futur, que pot aconseguir amb el suport d'administracions supramunicipals - Radio Maricel