Més inversió per reduir els temps d'atenció, una nova escola i institut i escoltar molt més els infants. Conclusions d'una xerrada sobre infància a Sitges - Radio Maricel