Món verd: adéu Fondat i la impossibilitat de complir la regla 3-30-300 - Radio Maricel