Món verd amb Edu Arnal: “matem les plantes de casa per excés d’amor, les reguem massa”