Nacho Rubí creu que l’Ajuntament s’enganxarà els dits amb la promoció d’habitatge públic