Oskar Stöber es mostra satisfet que l'Ajuntament reconegui que hi ha un problema de sorra a les platges, i creu que és un bon punt de partida per trobar solucions de consens - Radio Maricel