Petit foc entre el Baix Fondat i la Madriguera - Radio Maricel