Rafel Ferrer i el treball sobre els cavallets de Sitges - Radio Maricel