Un any més, aquí van les novetats de la declaració de la renda. Ens les explica Dani Farrerons