Una subscripció popular cerca 1000€ perquè torni al Vinyet un quadre de Ferrer Pino que, possiblement, guarda una bonica història de Nadal... - Radio Maricel