Victor Bregante, l’autor dels cartells de Festa Major i Santa Tecla