Voleu fer ‘coasteering’a Sitges? En Pau Soler ens explica una de les activitats de lleure més demandades