#28MSitges. A les 14h la participació ratlla el 30%, gairebé 5 punts per sota de la del 2019. - Radio Maricel