‘Aquí, ara i així’ Marc Martínez ens explica la rebotiga de l’anunci d’estiu d’Estrella