Arantxa Gascón, directora de l’escola Esteve Barrachina: “volem estabilitat”