Aurora Carbonell anuncia que hi haurà més ajuts, però que el procés de gestió difícilment podrà ser molt més ràpid. - Radio Maricel