‘Cambra sense finestres’ de Xavier Lahoz, una història de violència de gènere, però amb esperança i empoderament