Comuns Verds presenta al sindic de greuges i a la sindicatura de comptes els assumptes de la concessió del minigolf i del contracte amb la concessionària de l’aigua