El gremi d'hostaleria malfia que la moció sobre el dragat puntual a les platges més necessitades s'executi amb la rapidesa necessària - Radio Maricel