En contra del posicionament del govern, l'oposició aconsegueix aprovar una moció que demana que la sorra dragada dels ports de Sitges es destini a les platges del municipi - Radio Maricel